Avís legal

Avís legal

Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de RAFOLS RAVENTOS i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si escau, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts de la web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de RAFOLS RAVENTOS.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que RAFOLS RAVENTOS pugui oferir en la seva seu web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.
Amb la voluntat de millorar la seu web, RAFOLS RAVENTOS es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats. RAFOLS RAVENTOS autoritza esments als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que no reprodueixin els continguts de la seu web de RAFOLS RAVENTOS. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant en la seu web de RAFOLS RAVENTOS i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. Si RAFOLS RAVENTOS detecta l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva seu web, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries.


Protecció de dades

En relació als serveis a la disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa d'acord amb la legislació vigent. RAFOLS RAVENTOS compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (SSICE) llei 34/2002 de 11 de juliol.

L'usuari registrat en els serveis de la seu web de RAFOLS RAVENTOS pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. Pot fer-lo per correu electrònic (rafolsraventos@rafolsraventos.com) sol·licitant l'accés, cancel·lació o rectificació de les seves dades.

RAFOLS RAVENTOS assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d'Internet o qualsevol altre mitjà. Les dades facilitades pels usuaris seran emprades únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per cada usuari. 

© Rafols Raventós | T 932 157 943 - 934 961 128 | F 934 670 125 | Info. legal